0556

:کد سفارش

نقشه عمومی جمهوری اسلامی ایران

تقسیمات کشوری و راه‌ها

120*100 سانتیمتر - 1:2000000 - فارسی

 

درج آخرین تقسیمات کشوری شامل استان، شهرستان و بخش و همچنین نقاط شهری و مراکز دهستان‌ها و دیگر نقاط مهم، فاصله بین نقاط به کیلومتر و دیگر علائم از جمله فرودگاه‌ها و بنادر و غیره علاوه بر طبقه‌بندی راه‌ها از آزاد‌ راه‌ها، بزرگراه‌ها، راه‌های اصلی و فرعی با تعیین نوع آن از آسفالته و شنی و شبکه راه‌آهن و دیگر اطلاعات مورد نیاز، وسیله ارزشمندی  برای استفاده عموم از جمله ادارات و شرکت‌ها،  جهت برنامه‌ریزی و طراحی، پخش و توزیع کالا و بازاریابی و غیره می‌باشد و می‌تواند مورد استفاده مدیران و کارشناسان قرارگرفته و به طور خلاصه با یک نگاه اطلاعات جغرافیائی  سراسر کشور را در اختیار مخاطبین قرار دهد.

همچنین این نقشه میتواند کمک موثری برای آموزش جغرافیای انسانی در مدارس و مراکز آموزشی کشور باشد و مورد استفاده معلمین و دانش پژوهان قرار گیرد.

 

Back