1058

:کد سفارش

نقشه تهران بزرگ (22 منطقه) - 100160 سانتیمتر

 

شامل محدوده مناطق 22 گانه تهران بزرگ، در مقیاس  1:27000 و قطع 100160، نشان دهنده بزرگراه‌ها، خیابان‌های اصلی و فرعی است. این نقشه به لحاظ مقیاس، اندازه و دقت، مناسب‌ترین نقشه برای کاربردهای گوناگون و نصب در دفاتر، همراه با اطلاعات گردشگری، سفارتخانه‌ها، هتل‌ها، مسیرهای مترو، نقشه طرح ترافیک و زوج و فرد و نقشه مسیر فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) و ... است.

 

Back