منبع : خبرگزاری میراث فرهنگی     18/07/1384

خلیج فارس در نقشه‌های کهن

 

زیر نظر: محمدرضا سحاب

انتشارات: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب

سال چاپ: 1384

شمارگان: 5000 نسخه

 

 

تهران_ میراث خبر

سایت کتاب_تازه‌های نشر: کتاب خلیج فارس در نقشه‌های کهن کتابی است با مشارکت و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر شده است.

این کتاب به مناسبت هجدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شد. نمایشگاهی که در آن غرفه‌ای به خلیج فارس اختصاص داده بودند. پدیدآورندگان و مولفان این کتاب 88 صفحه‌ای عبارتند از: محمد رضا سحاب، جواد صفی نژاد، علی اکبر محمودیان، فرهاد تهرانی و هوشنگ قاسمی. در این کتاب نقشه‌هایی ارایه شده که فارس بودن خلیج را به اثبات می‌رساند. موسسه جغرافیایی و کاتوگرافی سحاب پس از اقدام موسسه نشنال جئو گرافیک اقدام به جمع آوری نقشه‌ها و اسناد مربوط به عنوان خلیج فارس کردند. طی این اقدامات چیزی در حدود 2300 نسخه سند ارزشمند از موزه‌ها، کتابخانه‌ها، مجموعه‌های عمومی و خصوصی و دیگر منابع از سراسر جهان کشف شد. در این مجموعه هم 123 نقشه ارایه شده است که از اولین اسناد مربوط به لوحه گلی منقوش بابل آغاز می‌شود. این مجموعه تعداد زیادی از نقشه‌های قرن نوزدهمی اروپایی را گرد آوری کرده است که در آنها نام خلیج فارس به صراحت وجود دارد.

 

 

Back