منبع : خبرگزاری کتاب ایران

    تاریخ : 08/12/1386

در تالار کمال دانشگاه تهران برگزار می‌شود

بررسی نام خلیج فارس در اسناد تاریخی و کهن

 

پنجمین نشست از سلسله سخنرانی‌های علمی و پژوهشی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران به بررسی نام خلیج‌فارس در نقشه‌های كهن اختصاص دارد.

نقشه کهن خلیج فارس

 
 

به گزارش خبرگزاری كتاب ایران(ایبنا)، در پنجمین نشست از سلسله سخنرانی‌های علمی و پژوهشی دانشكده ادبیات و علوم انسانی، نام خلیج فارس در اسناد و نقشه‌های كهن بررسی می‌شود.

در این نشست تخصصی، دكتر محمدرضا سحاب، مدیر موسسه جغرافیایی و كارتوگرافی سحاب، به بررسی و پژوهش در اسناد تاریخی خلیج‌ فارس می‌پردازد.

این مراسم دوشنبه 13 اسفند ماه ساعت 14 با حضور گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران، اعضای انجمن علمی دانشجویی گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی و مسوولان موسسه جغرافیایی و كارتوگرافی سحاب در تالار كمال دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

 

Back