منبع : انجمن چارسوق کویر     تاریخ : 09/02/1389

برگزاری نمایشگاه خلیج فارس به مناسبت روز خلیج فارس

 

انجمن چارسوق کویر به مناسبت دهم اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس با مشارکت موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب و خانه کاریکاتور ایران، نمایشگاه کاریکاتور و نقشه‌های تاریخی خلیج فارس را برگزار کرده است. در این نمایشگاه که از دهم لغایت پانزدهم اردیبهشت در محل نگارخانه شفق اردکان برقرار است، تعداد 36 کاریکاتور از هنرمندان خانه کاریکاتور ایران با موضوع خلیج فارس و 60 نقشه تاریخی از خلیج فارس برگرفته از آثار منتشره موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب به نمایش گذاشته شده است.

شایان ذکر است که این برنامه را انجمن چارسوق کویر با همکاری فرمانداری و شهرداری اردکان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی اردکان برگزار کرده است.

 

Back