اخبار

مدیر انتشارات کتابسرا آسمانی شد

هوالباقی
صادق سميعي، مدیر انتشارات کتابسرا آسمانی شد
با نهايت تاسف و تاثر از درگذشت ناگهاني دوست گرامي صادق سمیعی عزيز و ارجمند باخبر شديم. اين مصيبت بزرگ را به همسر محترم و فرزندان برومند و ديگر اعضاي خاندان معزز سميعي و همچنين به اعضاء و كاركنان كتابسرا و جامعه فرهنگي كشور تسليت عرض نموده و براي آن عزيز تازه گذشته آمرزش و رحمت واسعه الهي و براي ديگر بازماندگان صبر و شكيبايي آرزو ميكنيم. ما را در غم و اندوه خود شريك بدانيد.
محمدرضا سحاب
و دیگر كاركنان
موسسه جغرافيائي و كارتوگرافي سحاب

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید